Prokuratura Rejonowa Łodź - Polesie


Prokurator Rejonowy - Katarzyna Klimczak

Zastępca Prokuratora Rejonowego - Emilia Michałowska - Marchewa

Zastępca Prokuratora Rejonowego - Marta Stachowiak

Kierownik sekretariatu - Małgorzata Stasiak-Łapińska

Adres:
ul. Dąbrowskiego 40a
93-277 Łódź
tel: (42) 254-07-00
fax: (42) 254-07-18
e-mail: pr.polesie@lodz.po.gov.pl
EPAUP: /PR_LODZ_POLESIE/skrytka

obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie


Oświadczenia majątkowe

JAK DOJECHAĆ