RZECZNIK PRASOWY
Krzysztof Kopania


TEL: (042) 67-68-771
KOM: 693-414-514
FAX: (042) 67-68-607
E-MAIL: rzecznik@lodz.po.gov.pl

UWAGA: Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565) z późnieszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa albo innych pism procesowych. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Informacje prasowe
ROK 2017       ROK 2016       ROK 2015       ROK 2014       ROK 2013       ROK 2012       ROK 2011       ROK 2010       ROK 2009